Us informem que s’ha obert el termini per sol·licitar l’ajut “Ocupació + Tranformació” el qual, ofereix un ajut de 5.000 € a empreses amb el compromís de mantenir tots els llocs de treball

Us informem que s’ha obert el termini per sol·licitar l’ajut “Ocupació + Tranformació”

El programa “Ocupació + Transformació” ofereix un ajut de 5.000 € a empreses amb el compromís de mantenir tots els llocs de treball de persones contractades en un centre de treball a Catalunya durant un mínim de sis mesos des de la sol·licitud de la subvenció. A més, en el termini de sis mesos des de la recepció de l’ajut, les empreses han fer una formació que faciliti la transició de la seva activitat cap a l’economia verda o l’economia digital d’una durada mínima de 10 hores.
Poden sol·licitar l’ajut del programa “Ocupació + Transformació” les:
  • Microempreses i persones treballadores autònomes que tinguin entre 1 i 5 treballadors assalariats i que el volum de negoci anual del darrer exercici no superi els 2 milions d’euros.
  • Cooperatives i societats laborals que tinguin fins a 5 socis treballadors en el moment de sol·licitar l’ajut. En el cas de cooperatives, han d’haver optat per la modalitat d’assimilats a persones treballadores per compte d’altri als efectes de la Seguretat Social.
(Resten excloses les empreses que al 2022 ja van sol·licitar aquest ajut)
Les sol·licituds es poden realitzar des d’avui i fins al dia 28 de febrer a les 15 hores, a través d’aquest canal:

Altres notícies que poden ser del teu interès…