Urbanització de les zones verdes del passeig del canal

23 de novembre de 2021

Projecte: Urbanització de les zones verdes del passeig del canal

Pressupost: 251.997,67€ inclòs l’IVA

Obra subvencionada pel PAM 2022

Exposició al públic durant 30 dies s’acaba el 29 de desembre de 2021.