Són la teva responsabilitat

Tenir un animal de companyia és la teva responsabilitat i per això has de complir unes determinades obligacions com a propietari, per garantir el seu benestar i per assegurar una bona convivència amb el veïnat.

🐾 El meu animal de companyia està censat?
 • Els gossos, gats i/o fures han de tenir posat un XIP IDENTIFICATIU i estar CENSATS, a l’ajuntament.

 • No oblideu posar-li la PLACA IDENTIFICATIVA. En cas de pèrdua podreu recuperar-lo més ràpidament.

 • En cas de MODIFICACIÓ DE DOMICILI, DE BAIXA O PÈRDUA de l’animal cal comunicar-ho a l’ajuntament.

 • Si el teu gos és classificat com a perillós, tingues present que ha de circular amb morrió per la via pública i has d’obtenir la llicència municipal per a la seva tinença i/o conducció

🐾 Tinc cura del meu animal?
 • Cuida’l, alimenta’l i tingues els teus animals de companyia en BONES CONDICIONS HIGIÈNIQUES I SANITÀRIES, amb condicions adequades de ventilació, humitat, temperatura i llum.

 • Qualsevol animal de companyia sempre ha de tenir a l’abast aigua potable i neta.

 • Cal mantenir la cartilla veterinària i les vacunes al dia, i proporcionar les cures mínimes necessàries.

 • El seu espai s’han de mantenir net, retirant els excrements i els orins de manera quotidiana.

 • Els animals de companyia que estan lligats o en un espai reduït no poden restar en aquestes condicions de forma permanent.

 • Als espais públics, els gossos han d’anar amb CORRETJA I COLLAR, a més s’hauran de RECOLLIR LES DEPOSICIONS que facin.

🐾 Respectem les normes bàsiques de convivència?
 • No es permès entrar gossos a les zones infantils de parcs i jardins.

 • Els propietaris i posseïdors d’animals hauran D’EVITAR MOLÈSTIES A ALTRES PERSONES ja sigui per sorolls, olors o d’altres circumstàncies.

 • S’ha de respectar la tranquil·litat dels veïns, amb especial atenció a les hores nocturnes (des de les 22 fins les 8 hores).

 • El/la PROPIETARI/ÀRIA o posseïdor/a d’un animal ÉS EL RESPONSABLE dels danys, dels perjudicis i de les molèsties que ocasioni.

 • No es pot MALTRACTAR, VENDRE (fora dels establiments autoritzats) o ABANDONAR qualsevol tipus d’animals.

 • Els animals abandonats, salvatges o incontrolats NO ES PODRAN ALIMENTAR a les vies públiques, amb la finalitat d’evitar-ne una proliferació incontrolada sense cap control sanitari, exceptuant persones autoritzades per l’Ajuntament.

 • S’hauran de prendre les mesures necessàries per evitar que les deposicions i els orins dels animals, puguin afectar pisos, les façanes o la via pública.

 • Qui passeja l’animal té l’obligació de recollir/retirar els excrements del seu animal i dipositar-los de forma higiènicament i acceptable en una paperera, fins i tot en els pipicans.

 • Consulta quins pipicans tens més a prop i fes-ne un ús adequat.

 • Porta amb tu una ampolleta d’aigua per netejar els pixums de la teva mascota, per evitar brutícia i males olors al carrer.

 • Recorda que la tinença dels animals de companyia està regulada per la llei i les ordenances municipals. El seu incompliment pot comportar sancions econòmiques importants als responsables dels animals.

Dibuixos dels guanyadors del concurs de l'auca "Jo sóc responsable, i tu?"
- De 4t EP Escola Marcel·lí Domingo
- De 4t, 5è i 6è EP Escola la Ravaleta

🐾 PIPICANS I ZONES D’ESBARJO