Subvenció del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

La Generalitat de Catalunya dintre de la convocatòria de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya (2014-2020) operacions (04.04.01 -07.01.01) per a l’any 2022 ha atorgat al Parc Natural dels Ports i com a beneficiari a l’Ajuntament de Roquetes, una subvenció per import de 5.641,89 euros.

Aquesta subvenció es destinarà a l’edició (elaboració i impressió ) de tríptics o mapes turístics de Roquetes i del Parc Natural dels Ports, amb un pressupost previst de 6.268,77 euros.

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya

         

Altres notícies que poden ser del teu interès…