SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA
La Unitat d’Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del Servei d’Assistència al Municipi de la Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Roquetes una subvenció per import de 4.568,96 € per a la realització de les següents actuacions:
– Reducció dels coloms en el nucli urbà mitjançant la seva captura, amb un pressupost execució de 2.994, 75 €.
– La recollida i control dels animals domèstics abandonats (gats, gossos i altres animals domèstics) i trasllat a un nucli zoològic, amb un pressupost d’execució de 2.420,00 €.
– Instal·lació d’un aparell d’aire condicionat al dispensari de la Raval de Cristo, amb un pressupost d’execució de 2.008,60 €.

Altres notícies que poden ser del teu interès…