Subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per generar entorns més resilients, segurs i saludables

La Diputació de Tarragona, dintre de la convocatòria de subvencions en l’àmbit de la salut pública per a l’any 2022, per generar entorns més resilients, segurs i saludables, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Roquetes, per la realització de les següents actuacions:

 • Actuacions de la línia 2.2: Reducció d’espècies plaga en l’àmbit urbà.
  – Descripció de l’actuació: Captura i eliminació de coloms espècie ‘Columba Livia’.
  – Pressupost de l’actuació: 4.071,65 €.

 

 • Actuacions de la línia 2.4: Gestió d’animals domèstics abandonats.
  – Descripció de l’actuació: Adquisició d’una gàbia per a estància temporal de gats abandonats.
  – Pressupost de l’actuació: 937,75 €.

 

 • Actuacions de la línia 2.9: Condicionament de consultoris mèdics locals de titularitat municipal.
  – Descripció de l’actuació: Instal·lació d’aparell de climatització en despatx de  consultes del consultori mèdic de la Raval de Cristo.
  – Pressupost de l’actuació: 1.960,20 €.

Aquestes actuacions compten amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona, que ens ha concedit una subvenció per import de 4.197,37 euros.

Altres notícies que poden ser del teu interès…