Subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per generar entorns més resilients, segurs i saludables

La Diputació de Tarragona, dintre de la convocatòria de subvencions en l’àmbit de la salut pública per a l’any 2022, per generar entorns més resilients, segurs i saludables, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament de Roquetes, per la realització de les següents actuacions:

  • Reducció d’espècies plaga en l’àmbit urbà.

  • Gestió d’animals domèstics abandonats.

  • Condicionament de consultoris mèdics locals de titularitat municipal.

El conjunt de les actuacions té un pressupost de 6.969,60 € i la Diputació de Tarragona ens ha concedit 4.197,37 euros.