Subvenció concedida pel servei públic d’ocupació de Catalunya del departament d’Empresa i Treball.

L’Ajuntament de Roquetes va demanar una subvenció destinada a la realització de contractes formatius per a l’obtenció de pràctica professional (SOC- FOMENT PRÀCTIQUES) (ref. BDNS 725154), per la contractació en pràctiques d’un/a Tècnic/a Ambiental durant 12 mesos.

En data 21 de desembre de 2023 i registre de sortida 9015/145613/2023, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya notifica via Eacat, la resolució d’atorgament de la subvenció, amb número d’expedient SOC088/23/000297, atorgant a l’Ajuntament de Roquetes una subvenció de 43.225 euros.

Subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i amb el cofinançament del 40% del Fons Social Europeu Plus.

235058_TR00137_0882023_000297_RES_ATORG_1_1

Altres notícies que poden ser del teu interès…