Selecció de 4 persones per a una oferta de treball i formació, línia ACOL 2023, destinat a les persones migrades. L’Ajuntament de Roquetes vol participar en la convocatòria de la subvenció …

Selecció de 4 persones per a una oferta de treball i formació, línia ACOL 2023, destinat a les persones migrades

Termini presentació sol·licituds: Del 03/02/2023 al 08/02/2023 fins a les 12.00 h (ambdós inclosos)

L’Ajuntament de Roquetes vol participar en la convocatòria de la subvenció en el marc del programa Treball i Formació, línia ACOL 2023,  per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, Departament d’Empresa i Treball, mitjançant un procediment de selecció d’una persona migrada en situació administrativa irregular que estiguin en disposició d’obtenir una autorització de residència i treball per circumstàncies excepcionals mitjançant arrelament social, amb l’objectiu de millorar la seva situació de desocupació mitjançant formació i experiència professional, en el marc del programa Treball i Formació, línia ACOL 2023.

Consulteu aquí els requisits

Altres notícies que poden ser del teu interès…