Renovació enllumenat projectors Led i pavimentació lateral del camp de gespa.

Projecte de obres de Renovació enllumenat projectors Led i pavimentació lateral del camp de gespa redactat per l’arquitecte tècnic municipal i amb un pressupost d’execució de 67.191,43€ (Pressupost 55.530,11€ més 11.661,32€ d’ IVA).

Actuació subvencionada per la Diputació de Tarragona en un import de 49.750€.

Aprovat inicialment per Junta d eGovern Loal de 1 de juny de 2021.

En fase : Exposició al públic d’un mes a partir de la seva publicació al BOP.

PROJECTE_EXECUTIU_ENLLUMENAT_CAMP_signat

 

Altres notícies que poden ser del teu interès…