Regulació de l’ús del Boulder

REGULACIÓ DE L’ÚS DE LA ZONA D’ESCALADA EN BOULDER DEL PAVELLÓ

 

L’escalada en boulder és una activitat no exempta de risc i que exigeix una preparació física i tècnica específica. Tota persona que faci us de les instal·lacions assumeix que, baix la seva responsabilitat, posseeix una preparació mínima necessària per a la pràctica d’escalada.

 

 1. Descripció:
 • La zona de Boulder està situada al pati exterior Pavelló Poliesportiu Municipal.
 • És un espai de Planta: 9,00 x 4,00 mts totals Alçada màxima: 3,30 mts. Superfície total d’escalada: 58,00 m2
 • Boulder construït per l’empresa Surfaces for Climbing SL.
 • L’aforament del Boulder és de 3 persones com a màxim.
 • La titularitat i la gestió és de l’Ajuntament de Roquetes.
 1. Accés a la instal·lació:

Per accedir i gaudir de la zona d’escalada cal complir els següents requisits:

 • Disposar del carnet d’usuari GRATUIT tramitat per l’àrea d’Esports a les oficines de l’Ajuntament de Roquetes. Els horaris per tramitar el carnet són de dilluns a divendres de 09h a 14h sol.licitant cita prèvia al 977 50 15 11 o bé enviant un mail a esports@roquetes.cat.
 • El carnet d’usuari s’haurà d’ensenyar sempre al conserge del pavelló poliesportiu abans d’entrar al boulder i seguir les seves indicacions en tot moment.
 • És obligatori tenir 18 anys. Els menors d’edat han de disposar d’una autorització signada pels pares o tutors, o formar part d’un grup organitzat amb els tècnics respectius i autoritzacions. Es podrà emplenar l’autorització de menors al moment de tramitar el carnet d’usuari o a consergeria del pavelló poliesportiu.
 • Els menors hauran d’anar acompanyats dels pares o tutors en el moment d’accedir i fer ús de la instal·lació del Boulder.


 1. Ús de la instal·lació:

 • ELS HORARIS d’ús vindran determinats pel calendari anual d’obertura de la instal·lació i adaptats a les mesures marcades pel PROCICAT.
 • ELS HORARIS de dilluns a divendres seran de 17 a 21.30 hores
 • Els horaris dels caps de setmana estaran condicionats a la disponibilitat del pavelló.
 • Del 15 de juliol al 15 de setembre la instal·lació romandrà tancada.
 • Aquesta zona es podrà utilitzar per altres activitats d’entrenament i competició que hagin estat puntualment autoritzades per l’Ajuntament de Roquetes.
 • En tot moment es respectarà l’aforament permès en aquella zona per a la qual es sol·licita l’ús.
 • El nombre màxim d’utilització serà de 2 persones escalant a la vegada en el boulder, segons normativa PROCICAT.
 • Els torns d’ús d’escalada seran de 30 minuts per persona aproximadament.
 • Els usuaris no podran fer ús de vestidors i dutxes.
 • En tot moment caldrà respectar altres activitats que s’estiguin fent paral·lelament a la instal·lació i evitar molestar a la resta d’usuaris (cridant, música amb molt de volum, jugant,…).
 • Mentre s’estigui fent l’activitat d’escalada, els usuaris tancaran les portes d’accés a la pista poliesportiva per evitar què accidentalment puguin accedir usuaris no autoritzats.
 • No és permesa la presència dintre del recinte del boulder de persones no escaladores, exceptuant els acompanyants de menors o altres casos excepcionals.
 • Qualsevol anomalia o desperfecte de l’equipament haurà de ser comunicat el més aviat possible als responsables de la instal·lació.
 • Els usuaris es comprometen a complir la normativa d’ús del Pavelló Poliesportiu Municipal i del Boulder.
 • L’Ajuntament no es responsabilitza dels accidents i/o lesions dels usuaris que es puguin provocar per no respectar les normés d’ús. Així el mal ús del rocòdrom, és responsabilitat exclusiva de l’usuari.
 • La instal·lació disposa d’una assegurança de responsabilitat civil en cas d’accident.

 

 1. Normes de seguretat

4.1 És obligatori:

 • Només és podrà utilitzar el boulder amb el material i indumentària propi i homologats
 • És obligatori posar els matalassos de protecció abans d’utilitzar el boulder.

4.2 No és permès:

 • Menjar, fumar i usar envasos de vidre
 • Treure o modificar preses o encolatges de la instal·lació.
 • Escalar amb una ferida oberta que pugui sagnar.
 • Estar amb el tors nu
 • Transitar per la zona superior de la zona de desplom.
 • Modificar els itineraris sense autorització expressa del gestor.
 • Alterar els elements de la paret
 • Superar l’alçada de les reunions fixes del rocòdrom
 • Utilitzar els punts d’assegurament com a presses.
 • Despenjar-se d’un sol punt d’assegurament
 • Escalar per sota d’un altre escalador

  Aquesta normativa s’actualitzarà periòdicament quan les circumstàncies així ho demanin.

Altres notícies que poden ser del teu interès…