Projecte: Millora del Camí del Mig a Roquetes com a connexió de la Raval de Cristo i l’Eix de l’Ebre. Vial alternatiu de la C-12. Roquetes

Altres notícies que poden ser del teu interès…