Pla Local de Joventut Roquetes 2023-2026

El Pla Local de Joventut 2023-26 resulta ser un estudi de la situació del jovent a Roquetes envers 7 grans eixos:

 

✔ Educació
✔ Ocupació i treball
✔ Habitatge i emancipació
✔ Cohesió social
✔ Participació
✔ Oci i cultura
✔ Igualtat

 

A partir d’aquí marca els objectius i les actuacions que es duran a terme els anys de vigència del document. 

 

Llegeix-lo aquí!

Tornar