Oberta la preinscripció a la nova llar d’infants ‘La Caramella’

Les famílies interessades podran presentar el formulari fins el pròxim 21 de maig, per mitjans electrònics o de manera presencial a l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Roquetes inicia aquest dimecres dia 8 el període de preinscripció a la nova llar d’infants municipal ‘La Caramella’. Les famílies interessades en el servei poden emplenar i presentar el formulari de sol·licitud fins el proper 21 de maig.

DESCARREGA FORMULARI
https://roquetes.cat/web/llar

 

La presentació del document s’haurà de fer a través d’instància genèrica, mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament.

INSTÀNCIA GENÈRICA
TRAMITAR

 

A la vegada, també hi haurà l’opció de fer-ho de manera presencial, al registre general d’entrada de l’Ajuntament de Roquetes, en horari de dilluns a divendres, de 09.00 hores a 14.00 hores.

La documentació a adjuntar

A més de la presentació de la sol·licitud, en el tràmit també serà necessari adjuntar la següent documentació:

  • DNI o NIE de tots els titulars de la custòdia de l’infant.
  • Llibre de família dels titulars i de l’infant o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Si és el cas, la sentència ferma de separació, dissolució o nul·litat matrimonial.
  • El carnet de salut de l’infant.
  • Quan s’al·legui el lloc de treball del pare, mare, tutor/a al municipi de Roquetes: còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).
  • Segons pertoqui, cal presentar la documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats (situació familiar, criteri complementari).

Cal tenir en compte que només es valoraran les circumstàncies que s’acreditin documentalment.

L’inici de l’activitat, el curs 2024-2025

Un cop iniciades recentment les obres de construcció de la nova llar d’infants municipal ‘La Caramella’, en el solar adjacent al Centre Cívic de la ciutat, la seva entrada en funcionament està prevista per al pròxim mes de setembre, coincidint amb l’inici del curs escolar 2024-2025.

El número de places serà de 41, distribuïdes de la següent manera: 8 alumnes a I0, 13 alumnes a I1 i 20 alumnes a I2. L’Ajuntament oferirà el servei escolar gratuït per als alumnes d’I2 –subvencionat pel Departament d’Educació–, mentre que les classes d’I0 i I1 seran de pagament. Pròximament, s’informarà dels preus. Així mateix, el centre comptarà amb 1 director/a i 4 educadors/es.

El recinte disposarà d’una superfície total de 800 metres quadrats. L’equipament comptarà amb un edifici de 400 metres quadrats, on s’ubicaran tres aules, una per cada franja d’edat. Alhora, també hi haurà una sala polivalent, una cuina, una sala de direcció i tots els serveis necessaris.

Més informació i consultes

Per a més informació, les persones interessades poden trucar a l’Ajuntament de Roquetes, al número de telèfon 977501511, o dirigir la seva consulta via correu electrònic, a l’adreça llarlacaramella@roquetes.cat

Altres notícies que poden ser del teu interès…