L’ajuntament de Roquetes contractarà en pràctiques 3 persones joves beneficiàries de Garantia Juvenil a Catalunya

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Roquetes una subvenció per un import de 33.000,00 euros, per a la realització de tres contractes de treball en pràctiques, destinats a persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Els contractes, a jornada completa, tenen una durada de 6 mesos.

Les persones joves beneficiàries de la Garantia Juvenil cal que estiguin en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d’un certificat de professionalitat, que els habilitin per a l’exercici professional de la plaça convocada.

Altres requisits són tenir fins a 30 anys, trobar-se en situació de no estudiar ni treballar i estar donat d’alta en el programa de Garantia Juvenil.

Les ofertes de treball d’aquests tres perfils es publicaran els propers dies al BOPT.

Els perfils són:

  • Agent cívic (Oferta de treball del SOC núm. 09.2021.14252)

  • Administratiu/va (Oferta de treball del SOC núm. 09.2021.14258)

  • Tècnic/a de suport informàtic (Oferta de treball del SOC núm. 09.2021.14256)

Si estàs interessat/da en participar i compleixes el requisits, has de registrar-te a la teva Oficina de Treball del SOC o al telèfon 900 800 046, havent de complir els requisits de:

  • Estar donats d’alta com a demandants d’ocupació

  • Inscrit al programa de garantia juvenil

  • Titulació requerida (obtinguda en els darrers 5 anys)

  • No haver participat a les convocatòries dels anys 2019/2020

I posteriorment has de portar la documentació requerida al Registre General de l’Ajuntament de Roquetes en hores de registre (9h a 14h) o a la seu electrònica, fins el 15 de setembre de 2021, inclòs.

Aquesta oferta pertany al Programa Joves en Pràctiques. El contracte de treball s’efectuarà d’acord amb les condicions establertes en l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol i és cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%.

Altres notícies que poden ser del teu interès…