L’Ajuntament de Roquetes aprova el nou cartipàs municipal

El ple de l’Ajuntament de Roquetes ha donat el vistiplau aquest dilluns en una sessió extraodinària al nou cartipàs municipal i les delegacions dels càrrecs electes pel que resta de mandat, seguint el procés corresponent al relleu a l’alcaldia de l’equip de govern del 7 de febrer.

Un cop aprovat el cartipàs la distribució de tinences d’alcaldia i regidories queda de la següent manera:

Hisenda i Dinamització Econòmica: MªTeresa Moreso Gisbert (ERC)

Urbanisme, Llicències de l’Activitat i Contractes: Nuria Altadill Zaragoza (ERC)

Obres Públiques, Serveis Municipals i Béns: Ivan Garcia Maigi (ERC)

Afers Interns Recursos Humans i Seguretat Ciutadana: Ivan Garcia Maigi (ERC)

Comissió Informativa de Qualitat de Vida, Política de Dones, Igualtat i Joventut: Cinta Garcia Vilanova (ERC)

Educació, Cultura, Festes i Comunicació: Francesc Ollé Garcia (ERC)

Turisme, Esports i Gestió Ambiental: Sonia Andrade Ruiz (ERC)

Altres notícies que poden ser del teu interès…