Instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum per l’Ajuntament de Roquetes, CEIP Marcel·lí Domingo i CEIP Ravaleta