Informació pública ampliació de l’explotació d’engreix d’aviram situada al polígon 14 parcel·les 56, del terme municipal de Roquetes

Informació pública ampliació de l’explotació d’engreix d’aviram situada al polígon 14 parcel·les 56, del terme municipal de Roquetes.

Descarregar anunci.

Altres notícies que poden ser del teu interès…