ESCAPE ROOM | A l’Escape Room “d’Emergència Climàtica i Salut Planetària”🌍

El planeta viu en estat d’emergència climàtica. L’activitat humana, l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, l’esgotament de les reserves naturals, l’ús abusiu de plàstics, el consum dels recursos del planeta, etc. estan portant el planeta al seu límit.

Altres notícies que poden ser del teu interès…