El plenari extraordinari i urgent aprova la modificació de l’impost de la plusvàlua

El plenari extraordinari i urgent celebrat el passat 10 de març va aprovar per unanimitat tots els punts portats al plenari. Per una banda, en la regidoria d’Hisenda i Dinamització Econòmica es va aprovar la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

En la regidoria de Turisme, Esports i Gestió Ambiental es va aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Roquetes, l’Ajuntament de Tortosa, l’Ajuntament
d’Amposta i l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, per a la tramitació del pla de sostenibilitat turística “Extensió de la via verda de la vall de Zafan” en el marc del programa dels plans de sostenibilitat en destinació turística del MINCOTUR. Un altre conveni que es va aprovar és el de gestió forestal a les forest de titularitat conjunta (municipal i del Departament).

I finalment, en la regidoria de Qualitat de Vida, Política de Dones, Igualtat i Joventut es va aprovar la modificació de les bases especifiques que regulen l’atorgament de les subvencions excepcionals adreçades a atendre situacions d’urgència social de l’Ajuntament de Roquetes

Altres notícies que poden ser del teu interès…