El Ple de l’Ajuntament de Roquetes en sessió ordinària de data 31 de gener de 2023, va aprovar el Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Roquetes, que en…

El Ple de l’Ajuntament de Roquetes en sessió ordinària de data 31 de gener de 2023, va
aprovar el Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Roquetes, que en la seva versió
consolidada i de manera literal es transcriu a continuació:

📁 PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT DE ROQUETES

 

 

 

Altres notícies que poden ser del teu interès…