El futur més immediat

Fa ja uns quants mesos, potser massa, que no m’he dirigit a totes i tots vostès des d’aquest Bloc.  Segurament, la dinàmica diària de l’ajuntament que t’absorbeix absolutament ,  sumada a l’inici de la nova legislatura, l’estiu (tot i no haver fet quasi vacances), i el treball més intensiu que l’habitual que cada final d’any s’ha de desenvolupar des del govern municipal, ha fet que no hagi dedicat el temps necessari per actualitzar aquest Bloc.

Dit això, i pensant en el futur més immediat, crec que val la pena analitzar la situació municipal i, a partir d’aquí, adoptar les decisions més immediates a dur a terme per l’equip de govern. Analitzar, com l’actual situació de crisi econòmica generalitzada a nivell mundial  ens afecta, tant de forma individual com col·lectiva, tant a famílies treballadores com autònoms i empreses, tant a institucions com a organismes públics,   i de moment sense cap perspectiva que per al proper any la situació millori.

Per això, és en aquest context en el que hem de planificar la gestió, i decidir quines han de ser les prioritats de la política municipal a dur a terme en el proper, o propers, anys d’aquesta legislatura.  Tot tenint en compte l’esforç econòmic-financer que ha fet el nostre ajuntament en la legislatura recentment acabada.

Un esforç que va fer que Roquetes tingués les majors inversions públiques, de la seva història (10,25 milions d’€) dels quals a l’ajuntament només ni van correspondre finançar 2,6 milions d’€, la resta totalment finançat per organismes superiors.    I és veritat que ens vam arriscar, però la nostra ciutadania ja gaudeix de tots els serveis, infraestructures o equipaments que aquestes inversions van possibilitar, i en són molts. Sense haver assumit aquests riscos avui no tindríem cap possibilitat de fer-ho possible.  Avui no seria possible fer el Pavelló poliesportiu, canviar tot l’enllumenat públic, reformar els carrers de la raval Nova i de Cristo, la millora de l’abastament de l’aigua potable, …. etc. etc.

També és veritat, que la situació econòmica del nostre ajuntament és delicada, que ens hem retardat molt en els pagaments, però hi han possibilitats de redreçar-ho. No serà senzill, ens haurem d’acostumar a prescindir temporalment d’alguns serveis i haurem de reduir de forma dràstica la despesa corrent.  Però garantirem tot allò relacionant amb l’educació, la salut o els serveis socials, així com l’estabilitat econòmica de la plantilla municipal, mínima imprescindible, per a continuar donant el servei que a Roquetes li correspon.

No sabem, encara, de quin finançament podrem disposar per part de l’Estat o de la Generalitat de Catalunya, el que si sabem és que el finançament d’aquest any 2011 ha estat menor del que inicialment ens corresponia, i que els ingressos directes al propi ajuntament han disminuït de forma radical, lo qual farà que, per a l’any 2012,  haguéssim d’ajustar les despeses a uns ingressos molt menors que els d’aquest any 2011 que ja s’acaba.

Les decisions que anéssim adoptant ja us les anirem explicant.

El vostre alcalde

Altres notícies que poden ser del teu interès…