Convocatòria sessió constitutiva Corporació. Ple extraordinari núm. 9/2023, de data 17 de juny de 2023 a les 12:00 h. al Saló de Plens de l’Ajuntament de Roquetes

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA

1.Constitució de la Mesa d’Edat

2. Comprovació de les credencials presentades i acreditació de la personalitatdels regidors i de les regidores electes

3. Presa de possessió dels regidors i de les regidores electes

4. Declaració de constitució de la Corporació

5. Fixació dels candidats a l’elecció de l’alcalde/essa

6. Elecció de l’alcalde/essa

7. Presa de possessió de l’alcalde/essa

8. Acte de cloenda de la sessió

 

Feu clic aquí per veure document sencer 

Altres notícies que poden ser del teu interès…