Bases per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic de joventut, auxiliar de suport informàtic i agent cívic de l’Ajuntament de Roquetes

Bases per a la constitució, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, d’una borsa de treball de tècnic/a de joventut, auxiliar de suport informàtic i agent cívic de l’Ajuntament de Roquetes, amb motiu de la subvenció de la Diputació de Tarragona per al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès.

Bases de la convocatòria.

Model instància.

Altres notícies que poden ser del teu interès…