BASES PER A LA CONSTITUCIÓ, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS DE MÈRITS, D’UNA BORSA DE TREBALL DE CONSERGES DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS ON L’AJUNTAMENT DE ROQUETES HA DE PRESTAR EL SERVEI