Bases per a la constitució, mitjançant concurs oposició lliure, amb caràcter d’urgència, d’una borsa de treball de peons d’instal·lacions esportives de l’Ajuntament de Roquetes

Altres notícies que poden ser del teu interès…