BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A LA COBERTURA COM A PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE NETEJADOR/A, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIO

Altres notícies que poden ser del teu interès…