BASES ESPECÍFIQUES QUE REGULEN L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EXCEPCIONALS ADREÇADES A ATENDRE SITUACIONS D’URGÈNCIA SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE ROQUETES

Altres notícies que poden ser del teu interès…