Aspirants admesos, exclosos, tribunal, data i lloc de les proves – Borsa Policia Local Roquetes

Altres notícies que poden ser del teu interès…