Aprovació definitiva de les Bases especifíques que regulen l’atorgament de subvencions excepcionals adreçades a atendre situacions d’urgència social de l’Ajuntament de Roquetes

Altres notícies que poden ser del teu interès…