Ajuda per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu

Són prestacions en forma d’ajudes directes o subsidis, on la quantia variarà depenent de cada situació.

Estan dirigides a persones que presenten una necessitat específica de rebre suport educatiu derivat d’alguna d’aquestes situacions:

  • Situació reconeguda de discapacitat +33%
  • Trastorn greu de la conducta o de la comunicació i del llenguatge
  • Trastorn de l’espectre autista
  • Altes capacitats 

 

Comprenen els nivells d’estudis d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Bàsic, Mitjà i Superior, Formació Professional (FP) o programes de formació per a la transició a la vida adulta. No s’inclouen estudis universitaris. 

  • Els estudiants d’altes capacitats ho poden sol·licitar sempre i quan estiguin cursant ESO, Batxillerat, CFGM, CFGS i ensenyaments artístics professionals.

 

Per consultar altres bases, saber els terminis i requisits específics, accedeix al següent enllaç: Becas y ayudas – Becas y ayudas para estudiantes | Ministerio de Educación y Formación Profesional (becaseducacion.gob.es)

Altres notícies que poden ser del teu interès…