25 d’Abril a les 19:00 h | Convocatòria de ‘Ple ordinari núm. 5/2023, de data 25 d’abril de 2023’ 📡 Emissió en “Directe”
📡  Avui dimarts emissió en “Directe” del Ple Ordinari del mes d’abril de 2023 de l’Ajuntament de Roquetes

Dia: 25 d’abril de 2023
Hora d’inici: 19:00 h.
Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament de Roquetes

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA

1. Aprovar, si procedeix, l’esborrany de l’acta del Ple ordinari núm. 3/2023, de
data 28 de març de 2023

2. Aprovar, si procedeix, l’esborrany de l’acta del Ple extraordinari núm. 4/2023,
de data 12 d’abril de 2023

QUALITAT DE VIDA, POLÍTICA DE DONES, IGUALTAT I JOVENTUT

3. Aprovar, si procedeix, el Conveni marc de col·laboració entre el Consell
Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Roquetes, en matèria de serveis
socials i altres programes relatius al benestar social

EDUCACIÓ, CULTURA, FESTES I COMUNICACIÓ

4. Aprovar, si procedeix, la declaració, com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL),
del Mercat Municipal de Roquetes

HISENDA I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

5. Aprovar, si procedeix, l’expedient del reconeixement extrajudicial de crèdits,
exercici 2022
6. Aprovar inicialment, si procedeix, l’expedient de crèdit extraordinari i
suplement de crèdit núm. 04/2023
7. Donar compte del Resum anual sobre els resultats del control intern en
l’Ajuntament de Roquetes, exercici 2022

CONTROL DELS ÒRGANS DE GOVERN

Donar compte de les actes de Junta de Govern Local
8. Acta Junta de Govern Local núm. 11/2023, de data 21 de març de 2023
9. Acta Junta de Govern Local núm. 12/2023, de data 28 de març de 2023
10. Acta Junta de Govern Local núm. 13/2023, de data 4 d’abril de 2023

Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
11. Decrets d’Alcaldia del núm. 449 al núm. 638, de 2023
Mocions de control
Precs i preguntes

Document: Descarregar Convocatòria de Ple ordinari 5-2023.

Altres notícies que poden ser del teu interès…