15 M | Dia del Consum Responsable – Per unes roqueteres i roqueteros que planifiquen, pensen, que programen, que reutilitzen, que reparen i que apliquen el sentit comú a l’hora de comprar
El consum responsable, anomenat consum conscient i crític amb el producte que es compra o el servei que es contracta, es basa en criteris ètics i en valors com la solidaritat, la justícia, el respecte al medi, a la natura i al desenvolupament sostenible.
Des de l’Ajuntament de Roquetes volem fomentar aquesta consciència de consum sostenible que incorpori nous hàbits que millorin l’economia local, la societat, el medi ambient i també la qualitat de vida de les persones.
Per consumir d’una forma responsable, ens poden ajudar aquestes preguntes a l’hora de comprar:
– Què he de comprar?
– Per què vull aquest producte?
– Necessito comprar el producte?
– Com puc necessitar-ne menys?
– De què està fet? D’on ve? Com s’ha fabricat?
– De quina empresa prové?
Com a consumidors teniu el poder de contribuir a un canvi de mentalitat, de producció i de consum en la societat. Penseu bé què voleu comprar i assegureu-vos que escolliu correctament!

Feu clic aquí per veure Campanya de Consum responsable de Roquetes – Any 2022

Altres notícies que poden ser del teu interès…