Pavimentació amb formigó de trams de camins municipals i formigonat de rampes.

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament Publicat el Dimarts, 29 Setembre 2020

Pavimentació amb formigó de trams de camins municipals .Formigonat de rampes.

Obra subvenciona pel Pla d'Acció Municipal de la Diputació de Tarragona  2019.

L'objecte del projecte consisteix en la pavimentació mitjançant formigó d'uns trams de camins, principalment costes o encreuament de camins amb barrancs, a fi i efecte de protegir-los de les avingudes d'aigua de pluja. D'aquesta manera s'aconsegueix l'evacuació de les aigües cap a el desguàs natural mes proper.

Presssupost de l'obra  143.808,15€ 

Subvenció concedida pel PAM 2019 -   112.876,00€

Projecte