seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Ple Extraordinari i Urgent de l'Ajuntament de Roquetes celebrat el 23 de juliol de 2019.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dimecres, 24 Juliol 2019

ple23jul19

El dimarts 23 de juliol de 2019 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes una sessió plenària Extraordinària i Urgent. Fes clic per veure el ple. Declaracions dels portaveus: Portaveu d’ERC, Sisco Ollé. Portaveu de Movem, Toni Hurtado. Portaveu de Junts, Josep Codorniu. Portaveu del PSC, Ramon Martínez. Portaveu de Cs, Ximo Llopis.
A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

ORDRE DEL DIA
1. Declarar la urgència d'aquest Ple atès el que estableix l'art. 79.1 del R.O.F.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Junts, PSC, C’s.
Vots d’abstenció: Movem.

2. Afers interns, recursos humans i seguretat ciutadana
2.1. Aprovar, si procedeix, canvi de representant de la Corporació a la Junta Rectora del Parc Natural dels Ports.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Junts, PSC, C’s.
Vots d’abstenció: Movem.

3. Hisenda
3.1. Aprovar, si procedeix, proposta de reconeixement extrajudicial de crèdit, expedient núm. REC 07-2019 Aj.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Junts, C’s.
Vots d’abstenció: Movem, PSC.

3.2. Aprovar, si procedeix, creació d'una plaça de personal eventual i modificació de la plantilla orgànica.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, PSC.
Vots d’abstenció: Junts, C’s.
Vots en contra: Movem.

3.3. Aprovar, si procedeix, modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari, expedient núm. 11/2019
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, PSC, C’s.
Vots d’abstenció: Movem, Junts.