seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Plens Extraordinaris i Urgents de l'Ajuntament de Roquetes celebrats el 26 i 27 de juny de 2019.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dimarts, 02 Juliol 2019

Ple Extraordinari i Urgent 26 06 2019

El dimecres 26 i el dijous 27 de juny de 2019 es van celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes, dos Plens Extraordinaris i Urgents. Fes clic per veure el ple del dimecres 26 i el del dijous 27 de juny. Declaracions dels portaveus: Portaveu d’ERC, Sisco Ollé. Portaveu de Movem, Toni Hurtado. Portaveu de Junts, Josep Codorniu. Portaveu del PSC, Ramon Martínez. Portaveu de Cs, Ximo Llopis.

ORDRE DEL DIA (Ple 26 de Juny).

1. Aprovació acta sessió constitutiva de la Corporació.
APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Donar compte de la constitució dels grups municipals i portaveus respectius.

3. Aprovació del règim de sessions del Ple de la Corporació.
APROVAT PER UNANIMITAT.

4. Creació de Comissions informatives permanents i de la seva composició.
APROVAT PER UNANIMITAT.

5. Designació de representants en l'organisme autònom municipal "Roquetes Comunicació".
APROVAT PER UNANIMITAT.

6. Creació i nomenament dels membres de la Comissió de Coordinació.

7. Nomenament de representants de la Corporació en altres organismes.

8. Donar compte de la Resolució d'Alcaldia de designació dels membres de la Junta de Govern Local i Tinents d'Alcalde.

9. Donar compte de la Resolució d'Alcaldia de delegacions en la Junta de Govern Local i en regidors i regidores.

10. Acord sobre el règim de dedicació i retribucions dels càrrecs electes.

APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Cs.
Vots en contra: Junts.
Vots d’abstenció: Movem, PSC.

11. Modificació de les Bases d’execució 27, 28 i 29 del pressupost exercici 2019.

ORDRE DEL DIA (Ple 27 de juny).

1. Declarar la urgència d'aquest Ple atès el que estableix l'art. 79.1 del R.O.F.

2. Hisenda
2.1. Aprovar, si procedeix, modificació de les Bases d’execució 27, 28 i 29 del pressupost exercici 2019.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, PSC, Cs.
Vots en contra: Junts.