seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Notícies sobre Secretaria

Convocatòria plaça auxiliar administratiu Dispensari Raval de Cristo

Categoria principal o arrel: Secretaria Categoria: Notícies sobre Secretaria
Publicat el Dimecres, 17 Febrer 2016

Escut Colors1cm

L'Ajuntament de Roquetes informa que un cop realitzada la prova de coneixements tipus test, i no havent superat la prova cap dels aspirants presentats, l'alcalde ha dictat resolució declarant desert el procés selectiu del concurs-oposició d'una plaça d'auxiliar administratiu/va, personal laboral interí, grup C2 de titulació, per ocupar la plaça del dispensari municipal de la Raval de Cristo.

RESOLUCIÓ ALCALDIA NÚM. 276/2015

Llegeix més...

Convocatòria plaça conserge a l'Ajuntament de Roquetes - Llista definitiva d'admesos i exclosos i dates d'exàmens

Categoria principal o arrel: Secretaria Categoria: Notícies sobre Secretaria
Publicat el Dilluns, 11 Gener 2016

Escut Colors1cmL'Ajuntament de Roquetes informa que en data 11 de gener de 2016, han sortit publicades al BOPT núm. 5, les bases específiques que han de regir la convocatòria per a la selecció mitjançant concurs-oposició d'una plaça de conserge per a les dependències municipals, per jubilació parcial anticipada i amb la modalitat de contracte de relleu, agrupació professional, en trobar-se vacant, de l'Ajuntament de Roquetes

LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS 

RESULTATS PROVA DE CATALÀ

RESULTATS PROVA TEST

RESULTATS PROVA PRÀCTICA

RESULTATS ENTREVISTA I VALORACIÓ MÈRITS

 

Llegeix més...