seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

Notícies sobre Secretaria

Llista definitiva d'admesos i exclosos plaça agent interí PL de Roquetes

Categoria principal o arrel: Secretaria Categoria: Notícies sobre Secretaria
Publicat el Dimecres, 02 Juliol 2014

Llista definitiva d'admesos i exclosos del procés selectiu per a la provisió, mitjançant concurs oposició lliure, d'una plaça d'agent interí de la Policia Local de Roquetes, per cobrir la vacant produïda com a consenqüència de la comissió de serveis del titular i per a la creació d'una borsa de reposició.

Resolució d'alcaldia número 235/2014

Concurs provisió plaça director/a Centre Obert Xirinxina

Categoria principal o arrel: Secretaria Categoria: Notícies sobre Secretaria
Publicat el Dijous, 26 Juny 2014

L'Ajuntament de Roquetes  ha aprovat, mitjançant resolució d'Alcaldia número 200/2014, de data 6 de juny, les bases que han de regir el concurs per a la provisió, amb caràcter laboral temporal, en règim d'interinitat, d'una plaça de director/a del Centre Obert "Xirinxina", per cobrir la reducció del terç de la jornada de la seva titular, per tenir cura d'un fill menor de 12 anys, de l'Ajuntament de Roquetes.

Termini presentació instàncies: del 27 de juny de 2014 al 16 de juliol de 2014 (ambdós inclosos).

- Anunci bases BOPT

- Anunci extracte DOGC

- Instància