Millores als camins municipals

Categoria principal o arrel: Obres Públiques i Serveis Categoria: Notícies sobre Obres Públiques i Serveis Publicat el Dilluns, 15 Setembre 2008

Des de l'Ajuntament hem destinat un esforç important a millorar l'estat dels camins municipals.

S'han fet gestions amb les empreses explotadores d'àrids de la zona dels camins de Parellades i Caramella, i aquestes els han arranjat a càrrec seu.

S'ha adjudicat i s'ha començat a realitzar l'obra de l'arranjament del camins municipals malmesos pels aiguats de setembre de 2006, amb un cost previst de 79.550,00 euros i un termini d'execució de 3 mesos.

S'ha adjudicat una reparació de camins amb paviment asfàltic en calent, per un import de 31.386,06 euros, la qual afectarà als següents camins del terme: Canals, Càrdenes, Colomar, Corral de Moc, Corralisses, Creu Decantada, Galatxo, Garroferets, Lligallo de Sant Antoni, del Mig, Mirambó, Poc Aument, Racó d'Homedo, Taulesa i Vilaret.

En breu s'arranjarà el camí de Terrapico.