Ple Ordinari de l'Ajuntament de Roquetes del mes de juny de 2020.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dimarts, 07 Juliol 2020

Ple juny20

El dimarts 30 de juny de 2020 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari número: 5/2020, corresponent al mes de juny. A l'inici del ple es va excusar la seva absència per motius laborals la regidora del PSC-EPR-CP, Georgina Ebri. Fes clic per veure el Ple. Declaracions: Portaveu d’ERC, Sisco Ollé. Portaveu de Movem, David Poy. Portaveu de Junts, Jordi Curto. Portaveu del PSC-EPR-CP, Ramon Martínez. Portaceu de C's, Ximo Llopis. A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovar, si procedeix, esborranys actes anteriors.

- núm. 3/2020, de data 28 de maig de 2020

APROVAT PER UNANIMITAT.

- núm. 4/2020, de data 9 de juny de 2020

APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Urbanisme, Llicències d’Activitat i Contractes.

2.1. Aprovar, si procedeix, resolució al.legacions i aprovació provisional de la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Roquetes, referent a la modificació de l'art. 246.1.d de les normes urbanístiques del PGOU, en quan al tipus de replantació en àmbits de restauració d'activitats extractives.

APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, PSC-EPR-CP, Cs.
Vots d’abstenció: Junts.

2.2. Aprovar, si procedeix, verificació del Text Refós de la Modificació Puntual del PGOU, delimitació d'un polígon d'actuació a l'àmbit sòl urbà. Clau 5e. Zona Traval de Roquetes,

APROVAT PER UNANIMITAT.

2.3. Aprovar, si procedeix, referent a l'aprovació definitiva del plànol de delimitació de prevenció d'incendis forestals al municipi de Roquetes.

APROVAT PER UNANIMITAT.

2.4. Aprovar, si procedeix, referent a l'aprovació inicial ordenança municipal reguladora de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Turisme, Esports i Gestió Ambiental.

3.1. Aprovar, si procedeix, moció per una turisme segur i sostenible, demanem que les Terres de l'Ebre formin part de la xarxa certificada de zones verdes de la Unió Europea que presenta el grup municipal del PSC.

APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Junts, PSC-EPR-CP, Cs.
Vots d’abstenció: Movem.
3.2. Aprovar, si procedeix, moció per proposar que la seu central de l'Agència del patrimoni natural i de la biodiversitat de Catalunya "Agencia Catalana de la Natura" es situï a les Terres de l'Ebre, que presenten els grups municipals de MOVEM, PSC i JUNTS.

APROVAT PER UNANIMITAT.

4. Qualitat de Vida, Política de Dones i Joventut.

4.1. Aprovar, si procedeix, annex per a l’any 2020 del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l'Ajuntament de Roquetes per a la realització del BAT (Banc d'Ajudes Tècniques) dins del programa per a l'impuls i l'ordenació de la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones amb dependències (ProdeP).

APROVAT PER UNANIMITAT.

4.2. Aprovar, si procedeix, addenda exercici 2020 al conveni entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l'Ajuntament de Roquetes, per tal de col·laborar mútuament en el desenvolupament del Programa de serveis d'intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents en situació de risc o d'exclusió social.

APROVAT PER UNANIMITAT.

4.3. Aprovar, si procedeix, annex per a l’any 2020, al conveni marc en matèria de Serveis Socials i Benestar i altres programes relatius al Benestar Social (Servei d'Ajuda a Domicili).

APROVAT PER UNANIMITAT.

4.4. Aprovar, si procedeix, conveni de col·laboració, anualitat 2020, entre l’Ajuntament de Roquetes i el Consell Comarcal del Baix Ebre per al funcionament del servei d’informació i atenció a les dones (SIAD).

APROVAT PER UNANIMITAT.

4.5. Aprovar, si procedeix, moció en commemoració del 28 J, Dia internacional de l'alliberament o l'orgull LGTBI que presenta el grup municipal d'ERC.

APROVAT PER UNANIMITAT.

4.6. Aprovar, si procedeix, moció de suport a les lluites per a l’eliminació de la discriminació racial, que presenten els grups municipals d'ERC, JUNTS i PSC.

APROVAT PER UNANIMITAT.

4.7. Aprovar, si procedeix, moció per a l'impuls de la Catalunya rural a través del teletreball i la recuperació d'habitatge, que presenta el grup municipal de MOVEM.

APROVAT PER UNANIMITAT.

5. Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana.

5.1. Aprovar, si procedeix, moció sobre el dret a l'habitatge i mesures contra l'emergència habitacional presentada per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH).
APROVAT PER UNANIMITAT.
5.2. Aprovar, si procedeix, moció per clarificar les presumptes irregularitats comeses per la monarquia espanyola, que presenta pel grup municipal d' ERC.

APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, Junts, PSC-EPR-CP.
Vots en contra: Cs.

5.3. Aprovar, si procedeix, moció pel respecte a la llibertat de creences en els ritus funeraris, que presenta pel grup municipal d'ERC.

APROVAT PER UNANIMITAT.

5.4. Aprovar, si procedeix, moció per la creació d'una Comissió de Treball i Seguiment de l'Evolució en el nostre municipi de la Crisi ocasionada per la COVID_19, que presenta pel grup municipal de Cs.

NO S’APROVA.
Vots a favor: Movem, PSC-EPR-CP, Cs.
Vots d’abstenció: Junts.
Vots en contra: ERC

5.5. Aprovar, si procedeix, moció per reinstaurar el servei d'Atenció Primària als consultoris locals, que presenta pel grup municipal del PSC.

NO S’APROVA.
Vots a favor: Movem, Junts, PSC-EPR-CP, Cs.
Vots en contra: ERC.

5.6. Aprovar, si procedeix, moció en defensa de l'espai públic, que presenta l'Associació de Municipis per la Independència (AMI).

APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, Junts.
Vots d’abstenció: PSC-EPR-CP.
Vots en contra: Cs.

5.7. Aprovar, si procedeix, moció per a la constitució d'una comissió de seguiment de les mesures aplicades a la ciutat arran de la crisi del COVID_19 amb representació de tots els partits municipals, que presenta el grup municipal de MOVEM.

NO S’APROVA.
Vots a favor: Movem, Junts, PSC-EPR-CP, Cs.
Vots en contra: ERC.

6. Hisenda i Dinamització Econòmica.

6.1. Aprovar, si procedeix, moció en suport contra la intervenció dels estalvis dels ajuntaments per part del Govern d'Espanya, que presenta el grup municipal de Cs.

APROVAT PER UNANIMITAT.

6.2. Aprovar, si procedeix, moció per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d'augmentar la capacitat pressupostària del món local, que presenta el grup municipal d'ERC.

APROVAT PER UNANIMITAT.

-. Aprovar, si procedeix, moció d’urgència que subscriuen tots els grups: Rebutjar una vegada més qualsevol tipus de transvasament d’aigua de l’Ebre fora de la seva conca natural.

APROVAT PER UNANIMITAT.

7.Control dels òrgans de govern.

7.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:

- núm. 13/2020, de data 7 d'abril de 2020
- núm. 14/2020, de data 9 de juny de 2020
- núm. 15/2020, de data 16 de juny de 2020

8. Mocions de control.

9. Precs i preguntes.