Ple Ordinari de l’Ajuntament de Roquetes del mes d’octubre de 2019.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dijous, 31 Octubre 2019

Ple Ordinari 29 10 2019

El dimarts 29 d’octubre de 2019 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes el Ple Ordinari corresponent al mes d’octubre. Declaracions dels portaveus: Portaveu d’ERC, Sisco Ollé. Portaveu de Movem, David Poy. Regidor de Junts, Jordi Curto. Portaveu del PSC, Ramon Martínez. Portaveu de Cs, Ximo Llopis. A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

 1. Aprovar, si procedeix, esborranys actes anteriors.
- núm. 16/2019, de data 24 de setembre de 2019
- núm. 17/2019, de data 10 d'octubre de 2019
- núm. 18/2019, de data 14 d'octubre de 2019
- núm. 19/2019, de data 16 d'octubre de 2019
APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Educació, Cultura i Festes.
2.1. Aprovar, si procedeix, Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Roquetes i el Departament d'Educació per al Projecte Coneguem, i la realització d'activitats d'aplicació pràctica amb l'Aula Oberta de Roquetes, amb el centre de suport familiar "Descobrint Rialles".
APROVAT PER UNANIMITAT.
2.2. Aprovar, si procedeix, donar de baixa l'ús del local núm. 7 del Centre Cívic sol·licitat pel Comerç Agrupat de Roquetes.
APROVAT PER UNANIMITAT.

3. Qualitat de Vida.
3.1. Aprovar, si procedeix, moció per a la defensa del refugi i l'acollida i de reconeixement a la tasca de l'ONG Proactiva Open Arms, que presenta el grup municipal de MOVEM Roquetes.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, Junts, PSC-EPR-CP.
Vots d’abstenció: Cs.
3.2. Aprovar, si procedeix, bases específiques que han de regir la concessió d'ajuts per al transport urbà de la línia Tortosa-Roquetes-Raval de Cristo-Jesús.
APROVAT PER UNANIMITAT.

4. Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana.
4.1. Aprovar, si procedeix, moció per demanar que un carrer de la nostra ciutat s'anomeni "Neus Català Pallejà" que presenta el grup municipal del PSC-EPR-CP.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, Junts, PSC-EPR-CP.
Vots d’abstenció: Cs.

5. Obres Públiques, Serveis i Béns.
5.1. Aprovar, si procedeix, moció per demanar que es posin mesures protectores i millores en general al terra ( voreres ), a les soques dels arbres de l’avinguda Ports de Caro i carrer Major de la ciutat de Roquetes, presentada pel grup municipal de Ciutadans (Cs).
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, PSC-EPR-CP, Cs.
Vots d’abstenció: Movem, Junts.

6. Hisenda i Dinamització Econòmica.
6.1. Aprovar, si procedeix, expedient núm. 21/2019 de modificació de crèdit mitjançant Crèdit extraordinari i Suplement de crèdit.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, Junts, Cs.
Vots d’abstenció: PSC-EPR-CP.
6.2. Aprovar, si procedeix, expedient núm. 22/2019 de modificació de crèdit mitjançant Suplement de crèdit.
APROVAT PER MAJORIA.
Vots a favor: ERC, Movem, Junts, Cs.
Vots d’abstenció: PSC-EPR-CP.
6.3. Ratificar, si procedeix, Decret d'Alcaldia núm. 425/2019

7. Control dels òrgans de govern.
7.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 37/2019, de data 17 de setembre de 2019
- núm. 38/2019, de data 24 de setembre de 2019
- núm. 39/2019, de data 1 d'octubre de 2019
- núm. 40/2019, de data 8 d'octubre de 2019
- núm. 41/2019, de data 16 d'octubre de 2019

8. Mocions de control.

9. Precs i preguntes.