Ple Ordinari del 27 de setembre de 2016 a l'Ajuntament de Roquetes.

Categoria principal o arrel: ROOT Categoria: Altres Notícies Àrees Publicat el Dilluns, 03 Octubre 2016

Ple 27 setembre 2016El dimarts 27 de setembre de 2016 es va celebrar a la sala de sessions de l'Ajuntament de Roquetes un Ple Ordinari, on el regidor d’ERC, Jordi Baucells, va excusar la seva absència per motius laborals.
Vídeo del Ple. Vídeos de les valoracions del Ple: Portaveu d'ERC, Sisco Ollé, Regidor del PSC, Ramon Martínez, Portaveu de CiU, Josep Codorniu. Portaveu del PP, Joaquim Llopis. Portaveu d'EiPR, Josep Bertomeu.

A l'ordre del dia es van portar a aprovació els següents punts:

1.- Cultura
1.1. Aprovar, si procedeix, contracte d'arrendament per part de l'Ajuntament de Roquetes, dels baixos ubicats al carrer Anselm Clavé, s/n del municipi, per impartir el cicle formatiu de perruqueria.
APROVAT PER UNANIMITAT.

2. Hisenda
2.1. Aprovar, si procedeix, expedient núm. 13/2016 de crèdit mitjançant transferències de crèdit.
APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. Vots a favor: ERC, CiU, EiPR, PxC - Vots d'abstenció: PSC.

3. Afers interns, gestió de persones i seguretat ciutadana
3.1. Aprovar, si procedeix, modificar la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Roquetes.
APROVAT PER UNANIMITAT.

3.2. Aprovar, si procedeix, moció per millorar el servei ferroviari a les Terres de l'Ebre i Catalunya, que presenten els grups municipals d'ERC, CiU, PSC-CP i EiPR-E a l'Ajuntament de Roquetes.
APROVAT PER UNANIMITAT.

4. Control dels òrgans de govern
4.1. Donar compte de les actes de Juntes de Govern Local següents:
- núm. 29/2016, de data 26 de juliol de 2016
- núm. 30/2016, de data 9 d'agost de 2016
- núm. 31/2016, de data 23 d'agost de 2016
- núm. 32/2016, de data 30 d'agost de 2016
- núm. 33/2016, de data 13 de setembre de 2016
4.2. Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:
- Relació Resolucions d'Alcaldia número 6/2016 ( del número 401/2016 al número 562/2016)
4.3. Donar compte de les Resolucions de Presidència següents:
- Relació Resolucions de Presidència número 4/2016 (del número 23/2016 al número 30/2016)
5. Mocions de control
6. Precs i preguntes