seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

MODIFICACIO PUNTUAL DEL USOS DE LA CLAU E. EQUIPAMENTS

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials Publicat el Dimarts, 30 Novembre 2010

el Ple en sessió realitzada  el 31 d'agost de 2010 va aprovar inicialment la Modificació Puntual dels usos permesos en el sector E i Ea d'equipaments i dotacions.

Publicat al BOP núm 272 de 26 de novembre de 2010.

S'inicia el periode d'exposició al públic fins el dia 28 de desembre de 2010

No s'han presentat al.legacions

 Normativa Text Refós

Planol Imssa-Tamsa

Plànol Sector A