Modificació puntual del PGOU referit a l'àmbit de la cantonada entre els c/ Lliri i el c/ Regadiu.

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials Publicat el Dilluns, 31 Mai 2021

Modificació Puntual del PGOU referit a l'àmbit de la cantonada entre els c/ Lliri i el c/ Regadiu, redactada pel Tècnic Oriol Forgas Jorquera.

 

Aprovat en sessió plenària ded 25 de maig de 2021.

S'exposa al públic pel termini d'un mes a partir de la data de publicació de l'anunci al BOP de Tarragona

Document tècnic MP