seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

MP PGOU, ART. 246.1 Restauració activitats extractives

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials Publicat el Dilluns, 22 Agost 2016

Modificació puntual del PGOU, referent a la modificació de la'rt. 246.del PGOU, quant a restauració activitats extractives.

Aprovació inicial   Ple de 26 de juliol de 2016

Anunci: publicat al BOP  núm. 168 de 2 de setembre de 2016 i al Diari de l'Ebre  de 26 d'agost de 2016.

Hi ha un termini de 30 dies per interposar al.legacions o reclamacions.

Modificació Puntual

Normativa