seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

MOD. PUNT. PGOU. DISTANCIA GRANGES

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials Publicat el Dilluns, 11 Mai 2015

Modificac ió puntual  en l'art. 243.2 del PGOU. Condicions d'edificació i ús d eles granges consistent en fer aclariment dels  emplaçaments possibles i la distància a nuclis de població de les ampliacions de les granges existents i de les nova creació.

 

Anunci

Text Modificació puntual