seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

PLA PARCIAL SUBSECTOR P1 "Antiga Lear"

Categoria principal o arrel: Urbanisme Categoria: Plans parcials Publicat el Dimarts, 04 Novembre 2014

Pla  Parcial del Subsector urbanitzable delimitat industrial P1. Zona on estan ubicades les antigues naus de la LEAR.

Aprovat inicialment en sessió plenària de 30 d'octubre de 2014.  S'obre el termini d'exposició al públic.

 

Anunci

ISA preliminar

Estudi mobilitat

Estudi sostenibilitat

Pla Parcial

Normativa

Planol 1

Planol 2

Planol 3

Planol 4

Planol 5

Planol 6

Plànol 7

Plànol 8

Plànol 9