seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2015

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament Publicat el Dilluns, 13 Juliol 2015

Concessió de la subvenció de la Diputació de Tarragona a l'Ajuntament de Roquetes.

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció a l'Ajuntament de Roquetes en concepte de despeses corrents del Pla d'Acció Municipal (PAM) 2013-2016 per un import de 95.376,92 euros, corresponent a l'exercici 2015. Aquesta subvenció s'emmarca dins de la proposta d'Actuacions Integrals al Territori.

L'Ajuntament de Roquetes destina la subvenció pel finançament de part de l'enllumenat públic, dels edificis, equipaments municipals, i assegurances.

El PAM gestiona els ajuts locals per a la realització d'obres públiques, adquisició de patrimoni municipal i de béns fungibles.

En els darrers anys, el PAM ha anat introduïnt noves línies d'ajuts destinades a satisfer creixents necessitat de la societat i dels ajuntaments, fonamentalment orientades als àmbits de la sostenibilitat econòmica, social i territorial, també en el desplegament a les nostres comarques de les noves tecnologies de comunicació i de transferència de coneixement.

La formulació del PAM 2013-2016, s'integra com a program específic al PUOSC per al períodE 2103-2017.