seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

Condicionament dels camins malmesos pel aiguats del novembre de 2012

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament Publicat el Divendres, 13 Febrer 2015

 

Pressupost del projecte d'obra  241.124,67€

Mitjançant Resolució de 28 d'octubre de 2014,  del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,  s'acorda l'assignació de subvenció prevista a l'article 7 de l'Ordre HAP/1950/2013, per danys en infraestructures municipals en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya, s'assigna a l'Ajuntament de Roquetes una subvenció pel projecte  d'obra per un import de 120.595,28€

Per part del Departament de Governació o relacions institucionals. Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya,  segons resolució del Director General de 9 de desembre de 2013 ,  ha estat concedida una subvenció a l'Ajuntament de Roquetes  per import de  96.449,87€ per l'execució  l'esmentada obra.

Obra adjudicada a Olegario Estrada SL