seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

Subvenció PUOSC 2014

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament Publicat el Dijous, 11 Desembre 2014

Concessió de la subvenció de la Generalitat de Catalunya a l'Ajuntament de Roquetes.

La Generalitat de Catalunya dins dels programa PUOSC per al periode 2013-2016 ha concedit una subvenció en concepte de despeses corrents per un import de 58.856,23€ corresponent a l'exercici 2014.

governacio h3

L'Ajuntament de Roquetes destina la subvenció pel finançament de les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de  transport i altre immobilitzat