seu electrònica

Tràmits

AntenaCaro

biblioteca

Subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona - Anualitat 2013 - Activitats e-catàleg

Categoria principal o arrel: Informació Subvencions Categoria: Subvencions concedides a l'ajuntament Publicat el Dilluns, 30 Desembre 2013

Vistes les peticions trameses per diferents ajuntaments demanant la concessió i pagament de subvencions, per a la contractació d'activitats inscrites en el catàleg vigent, d'acord amb els percentatges que, segons trams d'habitants de cada municipi, s'estableixen a les Bases per a la contractació de les activitats incloses en el Catàleg per a Programacions Culturals dels Ajuntaments (e-catàleg) publicades en el BOPT núm. 57 de 8 de març de 2013,

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, actuant per delegació de la Presidència i de conformitat amb el dictamen de la Comissió informativa del Servei d'Assistència al Ciutadà, ha acordat en data 18/10/2013, abonar l'import a l'Ajuntament de Roquetes que a continuació s'indica d'acord amb els percentatges que segons trams d'habitants figura al Catàleg de Programacions Culturals:

  • 838,5 euros, per l'actuació del grup 'Festa Videodisco' amb l'espectacle 'FORMAT GRAN' el 3 de juliol de 2013

  • 1462,5 euros, per l'actuació del grup 'ORQUESTRA PENSYLVANIA' amb l'espectacle 'MUSICA DE FESTA MAJOR-MUSICA DE BALL' el 2 de juliol de 2013

  • 581,25 euros, per l'actuació del grup 'Duet Musical Gisela i Jordi' amb l'espectacle 'Quartet Gisela i Jordi' el 23 de juny de 2013

  • 1406,25 euros, per l'actuació del grup 'Orquestra Atalaia' amb l'espectacle 'Concert i ball' el 30 de juny de 2013